สล็อตแตกง่าย

รวบบทความเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ แตกง่าย

ครูรัฐพิหารกล่าวว่าการสอนในวิทยาลัยของเขาเป็นเหมือน ‘ความตายทางวิชาการ’ และได้รับเงินเดือนคืน

ครูรัฐพิหารกล่าวว่าการสอนในวิทยาลัยของเขาเป็นเหมือน 'ความตายทางวิชาการ' และได้รับเงินเดือนคืน

ในการสะท้อนที่ไม่ดีอีกครั้งเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่เสื่อมโทรมของรัฐ ครูวิทยาลัยชาวฮินดูในแคว้นมคธได้คืนเงินเดือนสะสมของเขาเป็นมูลค่าเกือบ 24 แสนรูปี  เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เข้าเรียนวิชาภาษาฮินดีตั้งแต่เขาเข้าร่วมวิทยาลัยในปี 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Lalan Kumar ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Lalan Kumar ผู้สอนภาษาฮินดูในวิทยาลัย...

Continue reading...