คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

รังสีแกมมาแปลก ๆ จากดวงอาทิตย์อาจช่วยถอดรหัสสนามแม่เหล็กได้

รังสีแกมมาแปลก ๆ จากดวงอาทิตย์อาจช่วยถอดรหัสสนามแม่เหล็กได้

แสงพลังงานสูงมีมากมายและแปลกประหลาดกว่าที่ใคร ๆ คาดไว้แสงอาทิตย์ที่หลับใหลกลายเป็นโรงงานแห่งแสงสว่างที่กระฉับกระเฉง นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์ทำให้แสงนี้ เรียกว่ารังสีแกมมาพลังงานสูง โดยรวมแล้วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่สิ่งที่แปลกจริงๆ ก็คือรังสีที่มีพลังงานสูงสุดปรากฏขึ้นเมื่อดาวควรจะมีความเฉื่อยมากที่สุดนักวิจัยรายงานในการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้นในPhysical Review Letters การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่จะตรวจสอบรังสีแกมมาเหล่านี้ในวัฏจักรสุริยะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปีของกิจกรรมสุริยะข้างขึ้นและข้างแรม นักวิจัยกล่าว ...

Continue reading...